VI UTFÖR:

TAKAVVATTNING

MONTERING AV HÄNGRÄNNOR & STUPRÖR

TAKTÄCKNING

BANDTÄCKNINGAR & PROFILERADE PLÅTTAK

SKORSTENSINKLÄDNAD

ALLA FORMER AV PLÅT RUNT & PÅ SKORSTENAR

TAKSÄKERHET

SNÖRASSKYDD, TAKSTEGE, GÅNGBRYGGA & SKYDDSRÄCKEN